Tematy badawcze:

  • „Ocena efektu przeciwbólowego skojarzonego zabiegu fizykoterapeutycznego elektrofonoforezy w porównaniu do jonoforezy i jonoforezy”. Komisja Bioetyczna SUM 1999

  • „Określenie skuteczności skojarzonej terapii ruchem, prądem elektrycznym oraz działaniem wybranych leków”. Komisja Bioetyczna SUM 2003

  • „Mobilizacja mechaniczna przykurczu zgięciowego nadgarstka w niedowładach kończyny górnej osób  po udarze mózgu". Komisja Bioetyczna AWF, 2005

  • „Badanie klinicznych efektów rezonansowej jonizacji stóp po zastosowaniu urządzenia Body-Detox u pacjentów zdrowych i chorych na choroby zapalne oraz zwyrodnieniowe narządu ruchu ". Komisja Bioetyczna AWF, 2007

  • „ Badanie klinicznych i elektrooporograficznych efektów rezonansowej jonizacji stóp skojarzonej z magnetostymulacją u pacjentów zdrowych i chorych na choroby zapalne oraz zwyrodnieniowe narządu ruchu”. Komisja Bioetyczna AWF, 2009

  • “Badanie parametrycznych i klinicznych efektów mechanicznej rehabilitacji biernej skojarzonej z selektywną magneto stymulacją mózgu oraz elektrostymulacją obwodowych jednostek czuciowo-ruchowych w schorzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego”. Komisja Bioetyczna AWF, 2013