Patenty

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

    Urządzenie URDG1:

    do skojarzonej rehabilitacji stawów rąk i stóp, oparte na dokumentacji przyznanego patentu PL 203726, jest uniwersalnym systemem do skojarzonej terapii układu kostno-stawowego ręki i stopy wraz z układem mięśniowym, krwionośnym i nerwowym całej kończyny