Patenty

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  

    Platforma akcelerometryczno-tensometryczna do oceny skojarzonych, dynamicznych wyznaczników ciała pacjenta

    jest innowacyjnym urządzeniem klinimetrycznym, umożliwiającym równoczesną akwizycję parametrów przyspieszenia odruchów statokinetycznych w postawie stojącej (z czujnika umieszczonego na szczycie głowy), w połączeniu z czteropunktową rejestracją obciążenia stóp przez czujniki tensometryczne. Przestrzenna triangulacja zmiennych wektorów przyspieszeń i obciążeń (odruchy stato-kinetyczne) umożliwia eliminację artefaktów oraz uzyskiwanie dużej powtarzalności i dokładności pomiarów. Budowa prototypu została oparta na częściach dokumentacji przyznanego patentu „sposób pozaustrojowego diagnozowania bólu i anomalii anatomicznych ciała oraz urządzenie do jego stosowania” PL 210264